Офсетов печат

 

Офсетов печат

 

Офсетовият печат е най-разпространеният метод, с който днес се печатат текстове и изображения върху хартия и картон. Има възможност печатът да бъде едноцветен или многоцветен и съдържащ полутонови или щрихови изображения.

Има два основни вида офсетов печат - щрихов и процесен. При първия се употребяват мастила с разнообразни цветове, които си взаимодействат върху напечатания лист хартия и по този начин се пресъздава колкото се може по-реална картина на света около нас. А при процесния печат се разчита на т.нар. "растерни мрежи", които са базирани на четири цвята, познати като CMYK - Cyan, Magenta, Yellow and Black (синьо-зелено, пурпурно, жълто и черно). Те си взаимодействат върху листа и чрез тях се получат доста голяма част от видимите за човешкото око нюанси.

Офсетовият печат се характеризира с ниски производствени разноски и тъкмо заради това е изключително подходящ при отпечатване на големи тиражи (1 000 и повече копия). За това не е чудно, че тъкмо по този начин се създава преобладаващата част от цветната печатарска продукция – книги, вестници, списания, дипляни, каталози, календари, етикети, всякакви рекламни материали, опаковки и др. Интересното при този печат е, че непечатащите елементи имат свойството да възприемат водата и да отблъскват мастилото, докато печатащите поемат мастило и отблъскват вода.

Офсетовият печат може да бъде с различна степен на овлажняване - сух или овлажнен, както и ролен или листов и едноцветен или многоцветен.

Рекламно студио "Моливчето" предлага употребата на такъв тип печат при изработката на вашите рекламни материали. Начинът на отпечатване и създаване ще бъде съобразен изцяло с вашите индивидуални нужди и желания!

Портфолио Офсетов печат

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет

Офсет