Табели по ЕВРО програми

Табели по ЕВРО програми

Табели по ЕВРО програми

Рекламна агенция “Моливчето” предлага изработка на всякакъв вид табели за Европейски оперативни програми. Те се създават съгласно изискванията за публичност и информиране в оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ.

Задължителното за тези табели е, че трябва да се виждат ясно и да бъдат разположени в непосредствена близост до инфраструктурните обекти, за които са предназначени - например до входа на училище или културна институция. Необходимо е и броят им да бъде съобразен с мащаба на съответния проект.

Табелата трябва да указва името на проекта, както и да съдържа следната информация:
1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз.
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

Обяснителнта табела трябва да съдържа и следния примерен текст: “Този (сграда, пътна отсечка, друг обект...) е (построен, реновиран, реконструиран, рехабилитиран) с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.”

Агенция Моливчето работи с графичните стандарти за лого на Европейския съюз, според които е желателно цветното лого да се поставя върху бял фон. А там, където е невъзможно да бъде избегнат цветният фон, логото се очертава с бяла линия с дебелина, равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника. По този начин се запазва цялостта на изображението, марка на ЕС . Задължително е то да съдържа 12 звезди, разположени в кръг, като всичките са обърнати с един от върховете си нагоре. Фонът е син, а звездите са жълти и разположени по кръглите часове на въображаем часовник.

Има възможност да бъде изработена реклама и с логото на Оперативна програма „Конкурентоспособност", чието изискване е фонът да бъде в цветова гама, която да не противоречи на трите основни цвята.

А графичните стандарти на НСРР (Националната стратегическа референтна рамка) пък се свеждат до това, фонът да бъде в цветова гама, която да не противоречи на обичайните цветове на програмата.

Портфолио Табели по ЕВРО програми

Табела по Европроект в гр.К ...

Табела по Европроект в гр.Кнежа

Табела по Европроект в с.Бр ...

Табела по Европроект в с.Бреница

Табела по Европроект в с.Ла ...

Табела по Европроект в с.Лазарово

Табела по Европроект в гр.К ...

Табела по Европроект в гр.Кнежа

Билборд на ОПРР

Билборд на ОПРР

Билборд

Билборд

Билборд с. Бреница

Билборд  с. Бреница

Билборд община Кнежа

Билборд община Кнежа

Развитие на селските райони ...

Развитие на селските райони- билборд

Билборд с. Еница

Билборд с. Еница