Табели по ЗБУТ

 

Табели за ЗБУТ

 

Табелите и знаците за безопасност при работа и обезопасяване на работното място са изисквани от Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждане. Собствениците на електрически и неелектрически уредби са задължени от закона да поставят заграждения и да означават със специални знаци и табели опасните участъци от своя обект.

При изработката на табелите най-често се използват цветове, които се набиват на очи и предизвикват внимание. Такива например са червеният, синият, жълтият и зеления нюанс. На помощ идват и редица "стряскащи" надписи и знаци, които човек да не може да подмине с лека ръка.

Табелите могат да бъдат три вида - предупреждаващи (черен надпис върху жълт фон), забраняващи (бял надпис върху червен фон) и разрешаващи (черен надпис върху бял и зелен фон).

Възможните знаци за изобразяване върху тях са следните:

- предупредителен - формата му е на триъгълник, в който има черна пиктограма на жълт фон, оградена с черна линия;
- забраняващ - с кръгла форма и черна рисунка на бял фон с червена ограждаща линия;
- задължителен - бяла пиктограма на син фон в кръгла форма;
- противопожарен - те са с правоъгълна или квадратна форма и с бяла пиктограма на червен фон;
- знак за първа помощ или за авариен изход - имат квадратна или правоъгълна форма и са с бяла пиктограма на зелен фон.

Портфолио Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ

Табели по ЗБУТ